mogen - Dutch

Open Translation Engine 0.9.8.6
Dutch:
= English:


mogen

=

allowed

             

mogen

=

like

             

mogen

=

may

             

mogen

=

should

             


 
=

Hello Anonymous Guest! Please contribute to the dictionary!

Open Translation Engine 0.9.8.6 Register       Login