Dictionary - Dutch > English

Open Translation Engine 1.0.0

< < Previous Page       Showing word pairs #500 to #1000 of 5203 pairs total      Next Page > >

Dutch = English

betaald = paid
betaald = payment
betalen = discharge
betalen = pay
betaling = payment
betekenen = mean
betekenis = meaning
betekenis = significance
betekent = means
beter = better
beteugelen = check
beteugelen = curb
betreffende = concerning
betreffende = regarding
beurs = stock exchange
beurs = wallet
beurt = turn
beurzen = markets
bevallen = expecting
bevallen = have a baby
bevat = include
bevelen = command
bevelen = commend
bevelen = order
bevelen = charge
bevestigt = confirmed
bevorderen = promote
bevroren = frozen
bewaren = keep
bewegen = move
bewegen = stir
beweren = maintain
bewijs = evidence
bewijs = proof
bewijs = receipt
bewolking = clouds
bewolkt = cloudy
bezem = broom
bezemsteel = broomstick
bezet = occupied
bezetten = cast
bezetten = fill
bezetten = occupy
bezetten = take
bezetting = strength
bezetting = cast
bezetting = occupation
bezettinsleger = army of occupation
bezig = busy
bezinken = settle
bezinken = sink
bezinking = sedimentation
bezit = possession
bezitten = own
bezitten = possess
bezitters = owners
bezitters = possessors
bezitters = proprietors
bezocht = visited
bezoek = visit
bezoeken = visit
bezoeker = visitor
bezoekers = visitors
bidden = pray
bieden = offer
biedt = bids
biedt = offers
biedt = presents
bier = beer
biertje = beer
biertje = small beer
bij = by
bij = in
bij = near
bij = with
bij = bee
bij = at
bijdragen = contribute
bijdragen = subscribe
bijdragers = supporters
bijen = bees
bijenkorf = bee hive
bijgaand = enclosed
bijkomen = come around
bijkomen = come to oneself again
bijlage = appendix
bijna = almost
bijten = bite
bijvoegen = add
bijvoegen = annex
bijvoorbeeld = example
bijvoorbeeld = for example
bijvoorbeeld = for instance
bijzonder = special
binden = bind
binden = tie
binnen = in
binnen = inside
binnen = into
binnen = on
binnen = until
binnenkomen = enter
binnenkomen = get in
binnenkomen = entering
binnenkomen = come in
binnenkomst = entrance
binnenkort = soon
biologische = biological
bioscoop = cinema
blad = magazine
blad = paper
bladmuziek = musicsheets
bladzij = page
bladzijden = pages
blaffen = bark
blank = white
blank = blank
blauw = blue
blazen = blow
blazen = breath
bleef = remained
bleven = remained
blij = happy
blijf = stay
blijft = remains
blijft = stays
blijkbaar = apparent
blijkbaar = evident
blijkbaar = obvious
blijkbaar = apparently
blijken = prove
blijkt = gives evidence of
blijkt = shows forth
blijkt = becomes evident
blijkt = turns out
blijkt = appears from
blijkt = derives from
blijkt = makes evident
blijven = remain
blocnote = notebook
bloed = blood
bloedde = bleed
bloeden = bleed
bloem = flower
bloemen = flowers
bloemetje = flower
bloemist = florist
blond = light
blootsvoets = barefoot
bode = messenger
bodem = bottom
boek = book
boeken = books
boekwinkels = book stores
boer = burp
boer = farmer
boerderij = farm
boeren = belch
boeren = burp
boeren = farm
boete = fine
boete = penalty
boetes = penalties
boodschapper = messenger
boogschutter = sagittarius
boom = tree
boon = bean
boor = drill
boot = boat
bord = eat
bord = plate
bordje = board
bordjes = boards
borst = breast
borstel = brush
borsten = breasts
bos = wood
bosbranden = forest fires
boter = butter
boterham = sandwich
botste = bump
botste = clash
botste = collide
botste = crash
bouwen = build
bouwkundige = architect
boven = over
boven = above
bovendien = besides
bovendien = in addition
bovendien = moreover
bovenkant = top
boycot = boycott
bracht = brought
bracht = took
braden = roast
branche = pigeonhole
branche = section
branche = speciality
branche = branch
branche = compartment
branche = department
brand = fire
branden = burn
branding = breakers
branding = surf
brandweer = fire department
brandweer = fire brigade
breedband = broad band
breedte = width
breekbaar = fragile
breekt = breaks
breidt = expands
breken = break
breken = broken
breken = breaking
brengen = bring
brief = letter
brieven = letters
bril = glasses
britse = british
broeder = brother
broek = pants
broer = brother
bromfiets = moped
bron = source
brontaal = source language
brood = bread
broodbakker = baker
broodtrommel = lunchbox
brouwer = brewer
brug = bridge
brug = bridgework
brug = parallel bars
bruid = bride
bruidegom = bridegroom
bruin = brown
buigen = bend
buiten = outside
buitenaardse = alien
buitenkansje = bit of luck
buitenkansje = good luck
buitenkansje = piece of luck
buitenkansje = stroke of luck
buitenkansje = windfall
buitenkant = outside
buitenkanten = outside
buitenwijk = suburb
buitenwijken = suburbs
bullebak = ogre
bullebak = browbeater
bullebak = bully
bureau = desk
burgemeester = mayor
burger = citizen
burger = town dweller
burgers = citizens
burgers = civilians
bus = bus
buspassagiers = bus passengers
bussen = buses
buur = neighbour
buurman = neighbor
buurt = neighbourhood
buurtschap = neighborhood
buurvrouw = neighbor woman
cadeau = gift
cadeau = present
californische = californian
campagne = campaign
campagnes = campaigns
canadees = canadian
canaries = kanaries
canary = kanarie
capaciteit = capacity
captein = captain
cavia = guinnea pig
cavias = guinnea pigs
cel = cell
cellen = cells
centrale = central
centrum = center
chauffeur = driver
chicken = kip
chickens = kippen
chocola = chocolate
christelijk = christian
christen = christian
christus = christ
cijfer = cipher
cijfers = ciphers
cijferschrift = chipher
cijferschrift = code
cijferschriften = chiphers
cijferschriften = codes
circa = about
circa = approximately
circa = around
cirkel = circle
cirkels = circles
citroen = lemon
citroenen = lemons
civielingenieur = civil engineer
clue = write
collectie = collection
collectieve = collective
collega = colleague
colombiaans = colombian
combinatie = combination
commissarissen = commisioners
commissarissen = officials
commissie = commission
comparanten = conductor
comparanten = signatories
comparanten = witnesses
computerfabrikanten = computer factories
computergebruikers = computer users
computerspel = computer game
computersysteem = computer system
concurrent = rival
concurrenten = competitors
concurrenten = rivals
congres = congress
consumentenmarkt = consumer market
contact = contact
contactpersoon = contact
continu = continual
correpondence = mail
crisis = crisis
critiek = critic
critiek = critical
cruciale = crucial
curator = guardian
cursus = course
daalt = decreases
daar = there
daar = as
daar = because
daarbij = besides
daarbij = near
daarbinnen = within
daardoor = therefore
daarin = in it
daarin = in there
daarmede = with that
daarmee = with that
daarna = after
daarna = afterwards
daarna = next
daarna = subsequently
daarna = after that
daarnaast = additionally
daarnaast = additionaly
daarnaast = besides
daarnaast = in addition
daarom = therefore
daarop = there upon
daarop = after this
daarop = on it
daarop = on that
daarvan = from there
daarvan = thence
daarvoor = before that
daarvoor = for that
dacht = thought
dachten = thought
dag = day
dagelijks = daily
dagelijks = everyday
dagen = days
dak = roof
daling = drop
daling = fall
daling = descent
dan = than
dan = then
danken = thank
dansen = dance
dat = that
databank = database
datum = date
de = the
debat = debate
debiteur = debtor
december = december
decemberdagen = december days
decennium = decade
deden = did
deden = made
deden = worked
deed = did
deed = made
deed = worked
deel = item
deel = part
deel = parts
deel = portion
deel = share
deels = partly
deelstaat = federal state
deen = dane
deens = danish
defensie = defense
definitief = definitive
dek = cover
dek = covering
dek = deck
dekbed = quilt
deken = blanket
delen = parts
delta = delta
democraat = democrat
demonstratie = demonstration
demonstratie = protest
demonstreren = demonstrate
demonstreren = protest
demonstreren = show
denemarken = denmark
denk = think
denken = think
denkt = thinks
deponeren = deposit
deponeren = place
derde = third
deregulering = deregulation
dermatologie = dermatology
dertien = thirteen
dertig = thirty
deurmat = door mat
deze = these
deze = this
dezelfde = the same
dicht = close
dicht = closed
dicht = dense
dicht = thick
dicht = tight
dichtbij = hard by
dichtbij = near
dichtbij = close by
dichtdoen = close
dichtdoen = shut
dictatuur = dictator
dictatuur = dictatorship
die = that
diefstal = theft
diende = serve
dienen = serve
dienst = service
diensten = services
dienstverlening = redering of service
diep = deep
diep = profound
dier = animal
dieren = animals
dierentuin = zoo
dietiste = dietician
digitale = digital
dijk = bank
dijk = dam
dijk = dike
dijken = banks
dijken = dams
dijken = dikes
dik = thick
dik = stout
dik = big
dik = bulky
dik = burly
dik = fat
dik = plump
dikwijls = often
ding = thing
dingen = things
dinsdag = tuesday
dinsdagavond = tuesday night
direct = direct
direct = straight
directeur = director
directeur = governor
directeur = manager
directeur = owner
directrice = manager
directrice = owner
direkt = direct
discretie = discretion
discussiegroepen = discussion groups
dit = this
diverse = several
dnb = dutch national bank
dobbelsteen = dice
docent = teacher
dochter = daughter
dochtertje = daughter
doctertje = little one
documentatie = documentation
documenten = documents
dode = deceased
doden = deaths
doe = do
< < Previous Page       Showing word pairs #500 to #1000 of 5203 pairs total      Next Page > >
Open Translation Engine 1.0.0 Register       Login


Send a message about this page:

Subject: OTE EN/NL