Dictionary - Dutch > English

Open Translation Engine 1.0.0

Showing word pairs #0 to #500 of 5203 pairs total      Next Page > >

Dutch = English

aaien = caress
aaien = stroke
aaien = pet
aalmoezenier = chaplain
aan = at
aan = beside
aan = by
aan = in
aan = on
aan = to
aan = toward
aan = towards
aan = upon
aanbevolen = recommend
aanbieden = offers
aandeel = share
aangehouden = held in custody
aangehouden = held fast
aangehouden = arrested
aangekleed = dressed
aangemaakt = made
aangepast = adapted
aanhalen = seize
aanhalen = tighten
aankijken = eye
aanloop = introduction
aanloop = preamble
aanmelden = announce
aanmelden = come forward
aanmelden = enter
aanmelden = join
aanmelden = report
aanmeten = measure
aanmoedigen = promote
aanpassing = adjustment
aanpassing = modification
aanraaksscherm = touch screen
aanraaksscherm = touchscreen
aanraken = touch
aanrandingen = assaults
aanrandingen = violations
aanslag = attack
aanslagen = attacks
aanstaande = upcoming
aantal = amount
aantijgingen = allegations
aantrekkingskracht = appeal
aantrekkingskracht = attractiveness
aantrekkingskracht = gravitational pull
aantrekkingskracht = gravity
aantrekkingskracht = pull
aantroffen = came across
aantroffen = found
aanvaarding = entrance
aanvaring = collision
aanvoer = supply
aanvraag = demand
aanvraag = inquiry
aanvraag = request
aanvraag = application
aanvraag = call
aanwezig = present
aanwijzingen = directions
aanwijzingen = instructions
aanzien = look
aanzien = look at
aanzienlijk = considerable
aap = monkey
aap = ape
aardappel = potato
aardappelen = potatoes
aardappels = potatoes
aarde = earth
aardig = kind
aarzelen = hesitate
abonnee = subscriber
absoluut = absolutely
absoluut = absolute
ach = ah
ach = woe
acht = eight
achter = after
achter = behind
achterna = after
achttien = eighteen
actie = act
actie = action
actie = activity
actief = active
activiteiten = activities
adres = address
adverteerders = advertisers
adverteren = advertising
adviseurs = advisers
af = down
af = off
afbeeldingen = images
afbeeldingen = pictures
afbetaling = payment
afdelingen = department
afgegeven = delivered
afgekondigd = declared
afgekondigd = proclaimed
afgelopen = completed
afgesloten = locked
afpakken = snatch
afronden = round
afronden = round off
afschieten = discharge
afschrijven = amortize
afschrijven = deaden
afschrijven = write off
afsluiten = balance
afsluiten = block
afsluiten = close
afsluiten = conclude
afsluiten = effect
afsluiten = lock
afspraak = appointment
afstand = distance
afstand = surrender
afstanden = distances
afstanden = surrenders
aftrek = allowance
aftrek = deduction
aftrek = demand
afwachten = wait
afwachtte = waited
afwisselen = vary
afzetting = deposition
agenda = agenda
agenda = schedule
akkerbouman = farmer
al = all
alarmeerde = alarmed
aldus = according to
aldus = like that
aldus = like this
aldus = thus
alert = alert
alfabet = alphabet
alle = all
allee = avenue
alleen = alone
alleen = lonely
alleen = merely
alleen = only
allemaal = all
allen = all
allerlei = miscellaneous
allerlei = various
allermeest = most
allerminst = least
allernaast = very nearest
allernaast = very next
alles = all
alles = everything
alomtegenwoordigheid = ubiquity
als = as
als = via
als = if
als = when
alsjeblieft = please
alstublieft = please
altijd = always
alvast = yet
alvast = for the time being
alvast = for now
alvast = up front
alvast = already
alvast = by now
alvast = in advance
alvast = meanwhile
ambtenaren = civil service
ambulancediensten = ambulance services
amerika = america
amerikaan = american
amerikaanse = american
anarchie = anarchy
ander = other
andere = other
anders = differently
anders = else
anders = otherwise
anders = different
anders = other
annexatie = annexation
anonieme = anonymous
antillen = antilles
antwoord = answer
antwoorden = answers
apart = seperate
apen = monkeys
apparaten = machines
apparatuur = equipment
appartement = apartment
appartement = flat
appel = apple
appeleren = appeal
applicaties = applications
april = april
arabische = arab
arbeider = laborer
arbeider = labourer
arbeider = workman
arbeidsmarkt = job market
arbeidster = laboreresse
arbeidster = workwomen
arm = crank
arm = arm
arm = poor
armband = bracelet
armen = poor
armen = arms
armoede = poor
armoede = poverty
artikel = commodity
artikelen = articles
asbak = ashtray
astronomen = astronomers
augustus = august
auteur = author
auteursrechten = authors rights
auto = car
automatisch = automatic
automatisch = automatically
autoriteiten = authorities
avond = evening
avonturen = adventures
avontuur = adventure
azië = asia
één = one
ba = bah
baan = job
baan = slide
baan = way
baan = width
baas = boss
baby = baby
backuppen = backup
badgast = visitor
badgasten = visitors
badkamer = bathroom
badplaats = bath
badplaats = spa
bak = box
baker = midwife
bakken = bake
bakker = baker
baksteen = brick
bal = ball
bal = bowl
bal = testicle
balkon = balcony
ballen = balls
ballen = testicles
ballingschap = banishment
ballingschap = exile
ballon = balloon
banen = jobs
bank = bank
bank = bench
bank = couch
bank = sandbank
bank = sofa
banken = banks
barbier = barber
barricades = barricades
barst = chap
barst = crack
barst = flaw
baseert = bases
basis = base
basis = element
basis = basis
basis = foundation
basisverzekering = basic health insurance
batterijen = batteries
beantwoorden = answer
bebloede = bloodstained
bedachten = tought up
bederven = spoil
bediend = serve
bedoelen = mean
bedoeling = meaning
bedrag = amount
bedrag = sum
bedrijf = act
bedrijf = business
bedrijf = company
bedrijf = profession
bedrijfsleven = business circles
bedrijfsleven = trade and industry
bedrijfsleven = business
bedrijfstak = industrial branch
bedrijven = companies
bedrijven = do
bedrijven = make
bedrijven = perform
bedrijven = perpetrate
bedrijven = commit
bedwongen = checked
bedwongen = contained
bedwongen = controlled
bedwongen = mastered
bedwongen = quelled
bedwongen = restrained
bedwongen = suppressed
bee = bij
beeld = image
beeld = picture
beeldhouwen = sculpt
been = paw
been = bone
been = leg
beesten = beasts
beetje = bit
beetje = bit of
begeleider = companion
begeleidster = female companion
begin = begin
begin = beginning
begin = start
beginnen = start
begint = begins
begon = began
begon = started
begonnen = beginning
begraafplaats = cemetary
begrafenis = funeral
begraven = bury
begrijpen = understand
begrip = apprehension
begrip = conception
begrip = idea
begrip = understanding
begrippen = ideas
behalve = beside
behandeld = attend
behandeld = deal with
behandeld = handle
behandeld = treat
behandeld = treated
behandelen = treat
behandeling = discussion
behandeling = handling
behandeling = operation
behandeling = treatment
beheer = administration
beheer = management
beheerder = administrator
beheersen = know well
beheert = controls
beheert = directs
beheert = manages
behoefte = need
behoefte = requisite
behoorlijk = decent
behoorlijk = fair
behoorlijk = proper
behoorlijk = considerable
behoren = be among
behoren = belong to
behoud = preservation
behouden = maintain
behulp = help
behulp = help from
behulp = the help of
bekend = acquainted with
bekend = familiar
bekend = familiar with
bekend = known
bekend = well known
bekende = acquainted with
bekende = familiar
bekende = familiar with
bekende = well known
bekenden = relatives
bekijk = look at
bekijk = see
bekijken = look at
bekijken = view
belang = interest
belang = profit
belang = advantage
belang = benefit
belang = concern
belang = gain
belangen = concerns
belangrijk = important
belangrijkste = most important
belangstelling = interest
beleg = siege
beleid = policy
belgische = belgian
belied = discretion
bellen = ring
bellen = call
beluisteren = listen
bemoeien = deal with
bemoeien = have to do with
bemoeien = meddle with
ben = am
ben = are
benaderen = benaderen
benaderings = benaderings
benodigdheden = requirements
bent = are
benzine = fuel
benzine = gas
beoordeling = assessment
bepalen = define
bepalen = determine
bepalen = qualify
beperkt = limited
beperkt = narrow
beperkt = restricted
bereid = prepared
bereiken = accomplish
berekenen = calculate
beren = bears
bergen = hold
bergen = put
bergen = recover
bergen = store
berging = recovery
berging = salvage
berging = salvation
bericht = message
berichten = messages
beroemd = famous
beroep = business
beroeps = professional
beschermen = keep
beschermen = patronize
beschermen = promote
beschermen = protect
beschermen = screen
beschermen = shield
beschermen = protecting
beschermheer = patron
beschermheer = protector
beschikbaar = available
beschouwd = considered
beschouwd = looked at
beschouwd = regarded as
beschrijving = description
beslissen = decide
besloot = conclude
besloot = decide
besloot = end
besloot = finish
besloten = private
besluit = conclusion
besluit = decision
besluit = decree
besparing = savings
bespreken = to talk about
bespreking = booking
bespreking = conference
bespreking = discussion
bespreking = meeting
bespreking = notice
bespreking = review
bespreking = talk
bespreking = write up
besprekingen = conferences
besprekingen = meetings
bestaan = be
bestaan = exist
bestaan = existence
bestaande = existing
bestaande = consisting
bestand = dossier
bestand = file
bestand = truce
bestanden = files
beste = best
besteden = devote
besteden = spend on
bestelen = steal
bestellen = order
bestelwagen = van
bestond = existed
bestrijden = fight
bestrijden = protest
bestrijden = challenge
bestrijding = fight
besturingssysteem = operating system
bestuur = management
bestuur = rule
bestuur = administration
bestuur = executive committee
bestuur = government
bestuurder = administrator
bestuurder = director
bestuurder = governor
betaalbaar = affordable
betaalbaar = payable
betaalbare = affordable
Showing word pairs #0 to #500 of 5203 pairs total      Next Page > >
Open Translation Engine 1.0.0 Register       Login


Send a message about this page:

Subject: OTE EN/NL